DESOLENATOR

Water Independence. Just Add Sun

Desolenator is een cleantech onderneming die een gepatenteerde technologie ontwikkeld en hard op weg is om de meest betaalbare en milieuvriendelijke manier van waterzuivering op de markt te worden.

Afspelen

Een miljard mensen ontberen toegang tot schoon drinkwater

Er is niet genoeg water beschikbaar. De oorzaken zijn algemeen bekend - grondwater reserves raken verontreinigd en verzilten door vervuiling en een stijgende zeespiegel. Dit, in combinatie met een groeiende bevolking, de gevolgen van klimaatverandering en industrialisatie is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid. 97% van het water op aarde is in de oceanen, maar de huidige ontziltingstechnologieën zijn zeer inefficiënt en afhankelijk van fossiele brandstoffen.

De DesolenatorOnze gepatenteerde technologie gebruikt alleen zonne-energie om water te zuiveren van elke bron, met inbegrip van zeewater; dat is vooral van belang in regio's waar de natuurlijke grondwater reserves zijn vervuild of vergiftigd of wanneer zeewater de enige beschikbare waterbron is. Desolenator heeft een levensduur tot 20 jaar en vergt weinig onderhoud; gebruikt geen filters, geen membranen en werkt zonder voorbehandeling met chemicaliën.

Mogelijkheden

Over ons

Desolenator is een cleantech onderneming die de eerste echte oplossing voor de wereldwijde watercrisis biedt, met de visie om van meet af aan te werken op een wereldwijde schaal. Onze holistische benadering van deze uitdaging en het werken met de publieke, private en non-profit sectoren, heeft de ontwikkeling van de oplossing mogelijk gemaakt, om vele markten te betreden en het leven van duizenden, zo niet miljoenen mensen te verbeteren, op een winstgevende en duurzame manier.Prijzen

Kennis maken

In de pers

The Guardian BBC CNBC Thomson Reuters Fast Company Treehugger The Hufftington Post

NL kantoor

Orionsingel 2
6418KK Heerlen
The Netherlands

UK Office

1st Floor
81 Palace Gardens Terrace
Notting Hill W8 4AT
United Kingdom

info@desolenator.com